Headerfoto

Om Netværket

 

NETVÆRKET


en helhedsorienteret socialpædagogisk indsats for udsatte børn og unge.
Et terapeutisk rum, med mulighed for udvikling og forandring.

 

Positiv udvikling kræver en god og tæt relation til den eller de voksne, der er omkring børn og/eller unge. NETVÆRKET er et privatejet firma, som ejes af Psykoterapeut Heidi Madsen, og det er altafgørende, at der er tillid og tryghed til stede i arbejdet med børn og/eller den unge og deres familier. 

Vi lever i et samfund, hvor der stilles store krav, hvilket betyder, at barnet og/eller den unge skal være i stand til at træffe et selvstændigt valg. Dette sker igennem samtaler og brug af pædagogiske metoder, som sætter barnet/ den unge i stand til at turde stole på sig selv og egne evner.

NETVÆRKET tilbyder en særlig tilrettelagt helhedsorienteret indsats og støtte til ”højrisikofamilier” med fokus på at sikre børn og unges opvækstbetingelser bedst muligt.
Udsatte børn og unge, som bor i sårbare og socialt svagt stillede familier eller børn og unge, som er anbragt i enten en plejefamilie eller en netværksfamilie, har oftest en lang historie bag sig, hvor utryghed og utilregnelige vilkår var en del af deres hverdag.

NETVÆRKET tilstræber at barnet og/ eller den unge bliver bevidstgjort om deres muligheder og hvilke valg de har for at blive selvforsørgende og selvstændige voksne.

For at barnet og/ eller den unge bliver i stand til at træffe et valg og tage et ansvar for sit eget liv, er der nogle basale værdier og egenskaber, der skal være tilstede.

NETVÆRKET tilbyder en række forskellige ydelser, som bliver særligt tilrettelagt og planlagt for den enkelte, da udgangspunktet er, at alle er selvstændige individer og har ret til en individuel behandling og tilgang.

Hos NETVÆRKET vil du blive en personlig sag, hvor tavshedspligt er i højsædet. Jeg har skærpet underretningspligt, men en eventuel underretning vil kun finde sted med din viden og for at sikre dit og eller din families tarv. Skulle det blive aktuelt med en underretning, vil det altid foregå i samarbejde med dig og formålet med en sådanne er, at vi sammen vurderer, at du og/eller din familie har brug for mere eller anden form for hjælp, end den jeg kan tilbyde.

Hvis du stadig læser og vil vide mere så klik i sidemenuen

se mine forskellige kompetenceområder.

 
 

 

Side 1 af 2  > >>

03-03-2019

Ofte høre man nogen sige, "De forbandede unger de skulle...."

Ja hvad er det de skulle de kære børn? står du med udfordringer i forhold til at skabe struktur og en overskuelig hverdag for dig og din familie?

Så kontakt mig, jeg har mange år erfaring med familiebehandling, individuel og parterapi og pædagogiske strategier i børnehøjde.

Jeg ser familieproblemer som opgaver der skal løses, da det altid er på bekostning af børnene, hvis tingene ikke fungerer.

Så har du brug for:

  • Råd/Vejledning
  • Supervision
  • Pædagogiske redskaber
  • Terapi

Så er første skridt på vejen at sende en mail eller sms.

Hvem ved måske kan jeg hjælpe dig, din familie eller en du kender.