Headerfoto

Metode tilgang

NETVÆRKETs værdi og mind-set, tager udgangspunkt i den Kognitive, Narrative og Systemiske metode. Det betyder, at jeg til hver en tid har min klient, hvad enten det er en voksen eller et barn, i fokus. Jeg har fokus på fortællingerne og aktuelle behov, jeg arbejder med din/jeres personlige udvikling i en fremadskridende positiv proces velvidende om, at selv en lille ændring kan have indflydelse på helheden, og at de enkelte dele influerer på hinanden;

”Vi skal kunne se helheden i delen og delen ud fra helheden”. 

Jeg arbejder med struktur og rammesætning, som nogle af de vigtigste redskaber. Gennem struktur og forudsigelighed skaber jeg sammen med dig /jer en tryg platform, hvor jeg kan sparre med dig /jer om de nye erfaringer. Dette er med til at skabe positive historier og derved danne en fornyet og mere konstruktiv selvopfattelse af dig selv.

Psykoterapeutiske fundament:

Jeg arbejder primært ud fra kognitiv terapi, narrative og systemiske metoder samt Mindfulness øvelser og guidet træning for herigennem at støtte dig i at mærke dig selv, komme til stede i dig selv og lukke ”støjen” ude. Jeg tilegner mig løbende ny viden, så jeg kan hjælpe dig og/eller jer til at blive aktører i eget liv.

Alle mennesker er forskellige, og deres livskrise skal derfor håndteres individuelt og med den dybeste respekt.

Hvilket betyder, at vælger du et forløb ved mig, vil det i samarbejde med dig blive tilpasset dine ressourcer og aktuelle problemstillinger, og efter første samtale tilrettelægger jeg et forløb af psykoterapeutiske og psykologiske metoder til dig.

Forudsætningen for al forandring er, at du bliver bevidst om, at du har brug for hjælp til at finde fodfæste igen. Mange mennesker udskyder at starte et psykoterapeutisk forløb. Dette resulterer ofte i, at symptomerne bliver stærkere og mere påtrængende. Det kan siges ganske kort: Jo før du starter et forløb, jo hurtigere og mere effektivt, kan jeg hjælpe dig. 

Når du alt for længe har navigeret i, hvad der kan føles, som et åbent og stormfuldt hav, eller føler du har trådt vande længe nok, er det vigtigt at få tilført sig selv ”mental ilt”. Derfor kan ” mentale åndehuller” i form af terapi, være en afgørende hjælp for dig/jer til at få overblik og mærke lettelse i kroppen. 

Hos mig får du en tryg ramme til i dit eget tempo, at få fast grund under fødderne igen og lægge en ny kurs.

”Hvis nogen har et problem med dig, så husk at det er deres problem!!!                                                                                                                                     

Metodetilgang

Jeg er uddannet og eksamineret Oplevelsesorienteret Psykoterapeut, jeg har et relations orienteret grundsyn, med særlige kompetencer i arbejdet med de psykodynamisk personligheds- og udviklingspsykologiske perspektiver. min terapeutiske tilgang er det humanistisk eksistentielle, med en oplevelsesorienteret psykoterapeutisk tilgang og relationelt arbejde med individuelle, par og familier
Jeg tager endvidere afsæt i kognitive, narrative og systemiske metoder. Jeg har efteruddannet mig inden for mindfulness, pædagogisk massage, kollegial vejledning og supervision. Jeg arbejder altid ud fra de nordiske etiske retningslinjer, som omhandler en grundlæggende respekt for dig som klient, dine individuelle ressourcer, normer og værdier, med vægt på dine personlige udfordringer.
Jeg har særlige kompetencer i det relationelle arbejde, proces og tilrettelæggelse af pædagogiske struktur og handleplaner for, socialt udsatte familier, misbrugsproblematikker, børn/unge med diagnoser som, angst, depression, selvsskadende adfærd, ADHD/ADD, autisme, borderline og OCD.
Afhængigt af din situation og problematikker, bruger jeg de metoder, der vil hjælpe dig bedst muligt.

 

”Du er ekspert på dig – jeg er ekspert på metoden.” 

Kognitiv metode:

Kognitiv metoder er en terapiform, som fokuserer på, hvad du tænker om dig selv og dine vanskeligheder eller udfordringer. Metoden er specielt egnet til ved depression og angst, men kan også bruges til en række andre psykiske problemer og personlige udfordringer.

Kognitiv metode er en korttidsterapi, hvilket betyder at et behandlingsforløb med ugentlige samtaler i ca. 3 måneder. Som terapeut vil jeg være meget aktiv og strukturende og du vil opleve at der gives ofte ”hjemmearbejde” for. Dvs. øvelser og lignende, som du skal udføre og træne i mellem sessionerne.

Narrativ metode:

Vi er alle født ind i forskellige familier, med forskellige forudsætninger, Din identitet er skabt gennem de påvirkninger samfundet og den kultur du er vokset op i. For mange er der uhensigtsmæssige fortællinger, som kan forhindre dig i at levet et tilfredsstillende liv. Md den narrative tilgang, trænes du i at tænke alternative fortællinger og/ eller udvide de oprindelige, fra din historie.

Systemisk metode:

Systemisk metode dækker over en bred vifte af praktiske og teoretiske retninger. Det eller de problemer som du kommer med, skal forstås og behandles systemisk, hvilket betyder, at de ikke tilhører dig - nødvendigvis, men at de opstår og vedligeholdes i det sociale samspil. Jeg vil møde dig så fordomsfrit som muligt, og tænke dig som et individ med en ukendt historie på hjertet. Du vil opleve at din historie, levevis og formål med behandlingen altid vil blive respekteret. Jeg er som udgangspunkt ikke din opdrager eller underviser, jeg er din reflekterende samtalepartner. Min opgave er at hjælpe dig, til at se verdenen på nyde måder og handle anderledes i den. Vi vil sammen, se på hvilke dynamikker der er i dit netværk og historik, hvilket betyder at problemerne derfor må behandles gennem inddragelse af større systemer. Et behandlingsforløb vil strække sig fra 3 - 6 måneder, der kan forekomme individuelle og relationelle sessioner, hvis du kommer frem til at det er nødvendigt.

Mindfulness:

Kort sagt så er Mindfulness meditation en træning af dit sind hvor du opøver og styrker at kunne være nærværende gennem fuld opmærksomhed: på dine tanker, følelser og kropsfornemmelser - såvel som opmærksomhed på dine omgivelser og relationer.

Du vil opleve at få forskellige mindfulness øvelser, som en del af din personlige træning og udvikling.


 

 

<< <  Side 2 af 2

11-09-2010

Så med de mindre og. Har stryge i fryse af ud hovedet, tror ...