Headerfoto

Forældrerådgivning

FORÆLDRE-RÅDGIVNING

Når et barn kommer til verden, oplever de nybagte forældre en unik lykkefølelse. Fra naturens hånd er vi biologisk programmeret til at give vores børn højeste prioritet for at hjælpe barnet til at overleve og udvikle sig bedst muligt. Et lille smil fra barnet i de første måneder giver fornyet energi til at udholde dagene og nætterne med gråd og utilpashed.

 Barnets første ord og skridt, vækker stolthed og glæde, ligesom start i institution og skole for en del vækker ubehagelige følelser og bekymringer. Når barnet bliver teenager, opstår nye udfordringer og bekymringer. Det er alt sammen helt naturligt.

Når du læser her, har du nok i en kortere eller længere periode haft en usikkerhed og tvivl om, hvorvidt dit barn har nogle særlige udfordringer. Det kan være i relationer til andre børn, temperament, indlærings- eller koncentrationsvanskeligheder. Måske er dit barn blevet udredt hos BUC, og du har brug for sparring til, hvordan du bedst muligt forstår og hjælper dit barn.

Men de fleste forældre, som søger sparring og forældrerådgivning hos mig, har et barn i ”gråzonen”. Det er, hvor I har en begrundet tvivl om, hvorvidt jeres barn har nogle vanskeligheder, der er ud over det normale, som i øvrigt er et vidt begreb.

Et forældresparringsforløb indledes typisk med 2-3 sessioner á 2 timers varighed enten i praksis ved Glesborg eller privat hjemme ved jer.

I vores første samtale "indsamler" viden om jeres barn, med spørgsmål, som sikrer, at vi får afdækket alle aspekter af jeres barns trivsel og udvikling. I får faglig rådgivning og sparring med konkrete forslag til strategier, som kan afprøves og efterfølgende evalueres og evt. tilpasses.

En del forældre vælger efterfølgende at supplere de første samtaler med ekstra samtaler ved behov.

Jeg har særlig erfaring med:

  • ADHD & ADD
  • Overbliks- & koncentrationsvanskeligheder
  • Personlighedsforstyrrelser
  • Angst og depressive symptomer
  • Selvskade og selvmordstanker
  • Misbrugsproblematikker og senfølger.

Effekten af et forløb er:

  • Klarhed & lettelse for forældrene
  • Konkrete tiltag til, hvordan barnets trivsel kan øges
  • Fornyet energi og overblik
  • Fornyet handlekraft og strategier

     

 "Børn er tilbøjelige til at leve op til det, du tror om dem".

<< <  Side 2 af 2

11-09-2010

Så med de mindre og. Har stryge i fryse af ud hovedet, tror ...