Headerfoto

Special pædagogik

NETVÆRKET tilbyder: 

  • Forebyggende pædagogisk forløb i familien i forbindelse med at undgå anbringelser.
  • Råd og vejledning - Supervision til netværksfamilier/plejefamilier, for at undgå sammenbrud
  • Socialpædagogisk indsats i netværksplejefamilier/plejefamilier
  • At skabe gode og positive historier med de unge, således den enkelte unge anerkendes ud fra egen handling og kan blive en del af et fællesskab
  • At udvikle barnet/den unges selvværd og selvtillid, som medvirker til en personlig udvikling
  • At den barnet/ den unges selvstændighed, medansvar og hensynstagen udvikles
  • Støttekontakt foranstaltning til børn og unge
  • Efterværn til unge over 18 år
  • §54 til familier med anbragte børn 
NETVÆRKET tilbyder synlige og tillidvækkende voksne.
Barnet /den unge blive i stand til at, turde tro på, at en positiv forandring er mulig.
En god og tæt relation tager tid at etablerer, på baggrund af de erfaringer som barnet/ den unge har med sig fra tidligere i livet.
NETVÆRKET arbejder professionelt, og leverer en helhedsorienteret, faglig og høj pædagogisk indsats. 

                                          

 "Uden modgang, kan vi ikke definerer medgang"

<< <  Side 2 af 2

11-09-2010

Så med de mindre og. Har stryge i fryse af ud hovedet, tror ...