Headerfoto

Støtte til forældre med et anbragt barn

§54 Støtteperson

Når et barn anbringelse uden for hjemmet, vil det altid være en voldsom oplevelse for forældrene og for barnet. Ifølge servicelovens §54, skal kommunen tilbyde forældrene en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet. 
 
Som §54 støtte person er jeg uafhængig af kommunen og jeg har ikke tilbagerapporteringspligt til kommunen.
 
Min rolle som §54 Støtteperson er;
 • At snakke om det at have et anbragt barn.
 • Sparringspartner, som forældrene kan bruge til, at blive mere afklarede om deres egen rolle og situation i forbindelse med anbringelsen.
 • At støtte forældrene i forbindelse med de problemstillinger, der knytter sig til anbringelsen af barnet.
 • At tale med om de følelsesmæssige problemstillinger, der er i spil.
 • At tale om de vilkår og årsager, der førte til anbringelsen.
 • Mødedeltagelse.

Det er forældrene der afgøre, hvilke emner vi skal tale om, når vi mødes.

Til forældre med et anbragt barn, er det vigtigt:

 

At det er et tilbud, som forældrene til anbragte børn frit kan vælge
At forældre selv kan vælge den konkrete støtteperson
At støttepersonen er uafhængig af forvaltningen
At støttepersonen er fleksibel
At støttepersonen har en stor faglig viden i forhold til de krav, der stilles i den konkrete situation.
 
Lidt om loven.
 1. § 54
  Kommunalbestyrelsen skal tilbyde forældremyndighedens indehaver en støtteperson i forbindelse med barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet, jf. § 52, stk. 3, nr. 7.
 2. Stk. 2. 
  Under barnets eller den unges anbringelse uden for hjemmet efter § 52, stk. 3, nr. 7, skal kommunalbestyrelsen træffe afgørelse om støtte til forældrene efter stk. 1, efter § 52, stk. 3, eller efter anden lovgivning. Støtten skal så vidt muligt medvirke til at løse de problemer, som har været årsag til anbringelsen med henblik på at støtte forældrene i at varetage omsorgen for barnet eller den unge ved en eventuel hjemgivelse eller i samvær med barnet eller den unge under anbringelsen. Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en særskilt plan for støtten til forældrene.
 3. Stk. 3. 
  Kommunalbestyrelsen kan beslutte, at kravet om den særskilte plan for støtten til forældrene, jf. stk. 2, kan fraviges, og at forældrene i stedet tilbydes en helhedsorienteret plan for en eller begge forældre, når der er tale om forældre med komplekse og sammensatte problemer, hvor der kan eller skal udarbejdes flere planer for indsatserne, og hvor der er et koordinationsbehov forbundet hermed. Forældrene skal give samtykke til, at den særskilte plan erstattes af en helhedsorienteret plan.
 
 

  

Side 1 af 2  > >>

03-03-2019

Ofte høre man nogen sige, "De forbandede unger de skulle...."

Ja hvad er det de skulle de kære børn? står du med udfordringer i forhold til at skabe struktur og en overskuelig hverdag for dig og din familie?

Så kontakt mig, jeg har mange år erfaring med familiebehandling, individuel og parterapi og pædagogiske strategier i børnehøjde.

Jeg ser familieproblemer som opgaver der skal løses, da det altid er på bekostning af børnene, hvis tingene ikke fungerer.

Så har du brug for:

 • Råd/Vejledning
 • Supervision
 • Pædagogiske redskaber
 • Terapi

Så er første skridt på vejen at sende en mail eller sms.

Hvem ved måske kan jeg hjælpe dig, din familie eller en du kender.