Headerfoto

kontaktperson

Støtte kontaktperson 

 
Der kan være mange årsager til at et barn/ung har brug for en neutral voksen at snakke med.
Det kan være på grund af iboende vanskeligheder hos barnet, eller at der er forhold i hjemmet, som har betydning for barnet/ den unges generelle trivsel og udvikling.
Samtalerne med kontaktpersonen kan variere fra én til flere gange om ugen afhængigt af det behov, der er tilstede. Dette vurderes/ bevilliges af den pågældende socialrådgiver.
 
Krav til en kontaktperson:
 
Kontaktpersonen er underlagt tavshedspligt, så samtalerne med barnet/ den unge er fortrolige.
Kontaktpersonen har skærpet underretningspligt, hvilket betyder, at er der forhold som går ud over barnet/den unges tarv, er kontaktpersonen forpligtet til at underrette myndighedsafdelingen herom. Barnet/den unge vil altid være orienteret om dette inden dette sker.
Kontaktpersonen er forpligtiget til at skrive status på foranstaltningen.
Som udgangspunkt er der status møde hv. 6 måned med mindre andet er aftalt med socialrådgiveren.
 
Kontaktpersonen rolle og opgaver kan være:
 
At støtte og guide den unge i at, finde en fritidsaktivitet eller job.
Støtte den unge i at komme i skole.
1:1 samtaler om det, der er svært.
Deltage ved møder der er relevante i og omkring – med barnet/den unge.
Støtte den barnet/den unge i forhold til relationen til forældrene.
Støtte barnet/den unge i valg af uddannelse.
Og meget andet.
 
Privat støtteperson:
 
Der er mulighed for, at I som forældre kan vælge støtte til jeres barn, uden kommunal involvering, her vil der i såfald være egenbetaling.
 

Side 1 af 2  > >>

03-03-2019

Ofte høre man nogen sige, "De forbandede unger de skulle...."

Ja hvad er det de skulle de kære børn? står du med udfordringer i forhold til at skabe struktur og en overskuelig hverdag for dig og din familie?

Så kontakt mig, jeg har mange år erfaring med familiebehandling, individuel og parterapi og pædagogiske strategier i børnehøjde.

Jeg ser familieproblemer som opgaver der skal løses, da det altid er på bekostning af børnene, hvis tingene ikke fungerer.

Så har du brug for:

  • Råd/Vejledning
  • Supervision
  • Pædagogiske redskaber
  • Terapi

Så er første skridt på vejen at sende en mail eller sms.

Hvem ved måske kan jeg hjælpe dig, din familie eller en du kender.